Integritetspolicy – media.jobbdirekt.se

media.jobbdirekt.se kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och denna Integritetspolicy. media.jobbdirekt.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med vad som anges i Personuppgiftslagen.

media.jobbdirekt.se har utarbetat denna Integritetspolicy för att visa att vi åtar oss att skydda de uppgifter om dig själv som du lämnar till oss. Policyn gäller endast för de uppgifter som samlats in via media.jobbdirekt.ses hemsida – media.jobbdirekt.se (inklusive övriga domäner som pekar mot samma webbplats) ("Webbplatsen"). Policyn gäller inte för några andra uppgifter eller webbplatser.

Vi ber dig att studera Integritetspolicyn med jämna mellanrum eftersom den kan komma att uppdateras. Varje gång du besöker Webbplatsen eller förser media.jobbdirekt.se med information accepterar du de regler som beskrivs i Användarvillkoren såväl som i Integritetspolicyn vid det aktuella tillfället. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att media.jobbdirekt.se använder den information som du tillhandahåller, gör den tillgänglig och vidarebefordrar den till aktuella arbetsgivare, annonsörer och till media.jobbdirekt.ses samarbetspartners i övrigt. Du samtycker även till att ta emot e-post i enlighet med vad som beskrivs nedan.

Personuppgifter

För att kunna sköta Webbplatsen på ett effektivt sätt, samt förse Användare med information om intressanta jobb och tjänster, samlar media.jobbdirekt.se in personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter (såsom e-post adresser och telefonnummer), från sina Användare t.ex. vid nyregistrering, uppdatering, eller justering, av ditt Användarkonto. Som Användare av Webbplatsen tillåter du att media.jobbdirekt.se använder dina personuppgifter för att kontakta dig och lämna information (såsom information om lämpliga jobb och tjänster) samt lämna meddelanden som gäller ditt användande av Webbplatsen. Genom att godkänna denna Integritetspolicy accepterar du uttryckligen att ta emot sådana meddelanden. Om du inte vill få sådana meddelanden ber vi dig att tacka nej till ytterligare meddelanden genom att följa instruktionerna om hur man tackar nej till meddelanden. Sådana instruktioner finns i alla meddelanden som vi skickar.

Som användare bestämmer du själv vilka kontaktuppgifter du önskar visa i samband med att du publicerar jobbansökan eller liknande på Webbplatsen. Som Användare är du medveten om att när du frivilligt visar eller vidarebefordrar personuppgifter (t.ex. e-postadress eller CV:n) kan denna information lagras och användas av utomstående såsom arbetsgivare till vilka sådan information vidarebefordrats. Detta kan leda till icke önskade meddelanden för vilka media.jobbdirekt.se inte ansvarar. Du kan också ha hamnat på denna Webbplats genom att ha klickat på en länk från någon av media.jobbdirekt.ses Samarbetspartners. Om så är fallet bör Du vara medveten om att media.jobbdirekt.se har rätt att dela med sig av informationen till Samarbetspartners, och att dessa företag kan komma att använda informationen i enlighet med sin egen integritetspolicy i stället för media.jobbdirekt.ses Integritetspolicy.

media.jobbdirekt.se har rätt att vidarebefordra personuppgifter som vi har samlat in till tredje man i samband med en överlåtelse av media.jobbdirekt.se. I de fall du som Användare väljer att söka ett jobb via Webbplatsen utan att göra detta via ditt Användarkonto (t.ex. genom att via Webbplatsen skicka ansökan direkt till arbetsgivaren) kommer media.jobbdirekt.se, i form av biträde till media.jobbdirekt.ses Kunder, att hantera de personuppgifter som du väljer att bifoga i din ansökan. media.jobbdirekt.se uppmanar därför dig som Användare att själv ta reda på vilken personuppgiftspolicy som varje av media.jobbdirekt.ses Kunder vid var tid tillämpar.

media.jobbdirekt.se efterfrågar aldrig känsliga personuppgifter. I fall Användaren självmant lämnar personuppgifter som avslöjar ras, etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening gör Användaren det på eget initiativ med risk för att media.jobbdirekt.se kommer att behandla dessa uppgifter och du samtycker därmed till sådan behandling.

Om du har några frågor rörande media.jobbdirekt.ses behandling av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta media.jobbdirekt.se på info@Model.Site.Host. Du kan också kontakta denna e-postadress om du upptäcker fel i dina personuppgifter. media.jobbdirekt.se kommer då att sträva efter att rätta, blockera och/eller radera sådana felaktiga personuppgifter samt rätta den felaktiga behandlingen av personuppgifterna.

Stockholm den 1 juni 2013
Career Group Sverige AB / media.jobbdirekt.se
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma